OMT-Fysioterapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT-fysioterapeutti toimii tuki- ja liikuntaelinfysioterapian asiantuntijana.


Terapia perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
OMT-koulutus pohjautuu fysioterapeutin tai lääkärin tutkintoon ja kestää 3,5 vuotta. Suomessa koulutusta valvoo Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys (SOMTY). Ortopedisen manuaalisen terapian arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

Yleisimpiä syitä hakeutua OMT-fysioterapiaan on erilaiset niska- ja selkäkivut, raajanivelongelmat, hermokivut, huimaus, päänsärky sekä leukanivelongelmat. Myös vammojen ja leikkausten jälkeinen hoito ja kuntoutus, urheiluvammat sekä kivunhoidot kuuluvat toimenkuvaamme.


Lisätietoja: SOMTY ry:n kotisivut

500x500